Nyheter

Kallelse till årsmöte i Svenska 9:er förbundet

 • 29 dec 2022

image: Kallelse till årsmöte i Svenska 9:er förbundet

På onsdag den 1:a februari kl 20.00, är det dags för Svenska 9:er förbundets årsmöte.

Mötet kommer att ske via Google Meet.

Videosamtalslänkhttps://meet.google.com/jwq-howf-vvq 
Eller ring: 08 505 446 13‬    Pinkod: ‪405 136 237‬#

Motioner inför mötet skickas till Fredrik Liljegren Fredrik.Liljegren@awa.com 

Dokumentation inför årsmötet hittar man här.

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 3. Fastställa dagordning
 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 5. Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsrapport
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande samt ledamöter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av en ordförande och ledamöter i valberedning
 12. Behandling av motioner
 13. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
 14. Budgetförslag för kommande verksamhetsår
 15. Övriga frågor
 16. Årsmötets avslutande

Ordföranden har ordet.

 • 20 dec 2022

Hej Seglarvänner 

Tiden går fort och 2023 närmar sig.

Det är dock glädjande att titta tillbaka på året som gått då vi äntligen fick en ”vanlig” säsong där regattor och träning kunde genomföras enligt ursprungsplanen.

29er GP by Båths!

 • 5 dec 2022

29er GP by Båths

Nu är alla datum för nästa års GP-serie klar.