Förbundsinfo

Svenska 9er-förbundet har till ändamål att verka för svensk 9er-segling.

9er-förbundet är anslutet till Svenska Seglarförbundet (SSF) och International 29er Class Association och International 49er Class Association.

Förbundet handlägger 29er, 49er och 49er FX klassregler i samarbete med 29er.org, 49er.org, sailing.org och Svenska Seglarförbundet.

Särskilt beaktas att 29er har karaktär av ungdoms och rekryteringsbåt. 

I övrig ankommer på 9er-förbundet:

  • att representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund.
  • att följa tävlings- och träningsverksamheten och övrig utveckling inom och utom landet samt vidtaga åtgärder för höjande av den idrottsliga standarden i avseende på såväl topp som bredd.
  • att arbeta för rationell uppläggning av tävlingssäsongen, nationellt och internationellt, samt att bistå kappseglingsarrangörer med råd och liknande.
  • att planlägga och vara behjälplig i uttagningar, samt i mån av behov upprätta rankinglista.
  • att svara för information och rådgivning kring klassen.
  • att utgöra remissorgan.