För arrangörer

Att arrangera en bra kappsegling för en Skiff som en 29:er eller en 49:er kräver lite extra av arrangören!

Internationella 29er-förbundet har bra mallar, rekommendationer och instruktioner på sin hemsida.